تهران، میدان ولیعصر، جنب سفارت عراق، ساختمان مینو
مشهد، میدان شریعتی، نرسیده به احمد آباد ۱، طبقه بالای بانک دی

تحصیل در دانشگاه شهید مدنی

تحصیل در دانشگاه شهید مدنی

Loading

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آذربایجان شرقی است. هدف ما از انتشار این مقاله شرح موضوع تحصیل در دانشگاه شهید مدنی، تاریخچه، رتبه تایمز این مرکز، معرفی رشته‌های موجود، دانشکده‌ها، هزینه‌های خوابگاه و … است. تصمیم گیری درباره تحصیل یک موضوع حائز اهمیت است به این دلیل که مسیر زندگی ما در آینده توسط این شاخص مشخص می‌شود.

معرفی

در ابتدا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فعالیت خود را با نام تربیت معلم تبریز در سال 1367 آغاز کرد. در سال 1380 با توجه به تغییر اهداف این مرکز تغییر ماهیت داد و بالاخره در سال 1391 با نام جدید، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان دومین دانشگاه جامع استان آذربایجان شرقی به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد.
در دانشگاه شهید مدنی تعداد 6707 دانشجو، 399 استاد و 270 نفر هیئت علمی فعالیت می‌کنند. براساس تحقیقات انجام شده، تاکنون 3707 مقاله علمی در نشریات و همایش‌های داخلی[تعداد 1179 مقاله ژورنالی و 2528 مقاله کنفرانسی] و 3153 مقاله معتبر بین المللی توسط این مرکز استخراج شده است. دانشگاه شهید مدنی تا به حال 23 همایش برگزار نموده است همچنین صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی می‌باشد.

رتبه دانشگاه شهید مدنی

نظام رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه بندی بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی، به منظور مقایسه و رتبه بندی دانشگاه‌ها و جایگاه علمی، برای اولین بار در سال 2004 با همکاری تایمز و کیواس منتشر شد. این همکاری مشترک تا سال 2010 ادامه داشت. در نهایت با قطع کردن همکاری خود، قرارداد همکاری با موسسه رویترز امضاء کرد. براساس اعلام نتایج این موسسه در سال 2023 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان رتبه ۶۰۱-۸۰۰ را کسب کرد.

تحصیل در دانشگاه شهید مدنیدانشکده‌ها

_دانشکده علوم پایه
_دانشکده فنی و مهندسی
_دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
_دانشکده کشاورزی
_دانشکده ادبیات و علوم انسانی
_دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
_دانشکده الهیات

پژوهشکده‌ها

_آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی
_پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم‌های قدرت
_پژوهشکده سلامت روانی _ اجتماعی
_آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های هوشمند تاب‌آور

 شهریه 

DegreesMajorshalf-year tuition (in euros)
BacholarHumanities€360
BacholarOther majors€420
MastersHumanities€630
MastersOther majors€730
PhDHumanities€840
PhDOther majors€890
DegreesMajorsAnnual Tuition
BacholarHumanities700$
MastersHumanities800$
PhDHumanities1,100$
BacholarOther majors900$
MastersOther majors1,000$
PhDOther majors1,400$
MajorsDegreesDuration
HumanitiesBacholar4 years
HumanitiesMasters2 years
HumanitiesPhD3-4 years
Other majorsBacholar4 years
Other majorsMasters2 years
Other majorsPhD3-4 years
TitlesMajorsAnnual Tuition
BacholarHumanities500$
Bacholar sciences and other majors600$
BacholarEngineering Sciences600$
MastersHumanities500$
Masters sciences and other majors575$
MastersEngineering Sciences625$
PhDHumanities1,190$
PhD sciences and other majors1,415$
PhDEngineering Sciences1,650$
Insurance and food-1,050$
Single dormitory450$ yearly
Married dormitory-850$ yearly
DegreesMajorsAnnual Tution
BacholarHumanities500$
MastersHumanities1,000$
PhDHumanities1,325$
BacholarOther majors575$
MastersOther majors1,150$
PhDOther majors1,500$
MajorsDegreesDuration
Literature and humanities majorsBacholar4 years
Literature and humanities majorsMasters2 years
Literature and humanities majorsPhD3-4 years
Other majorsBacholar4 years
Other majorsMasters2 years
Other majorsPhD3-4 years
ScienceBacholar4 years
ScienceMasters2 years
SciencePhD3-4 years
DegreesAnnual TuitionDuration
Bacholar1,000$4 years
Masters1,000$2 years
PhD3,000$3-4 years
DegreesAnnual TuitionDuration
Bacholar€4,0004 years
Masters€4,2002 years
PhD€4,2003-4 years
DegreesAnnual TuitionDuration
Bacholar1,600$4 years
Masters2,000$2 years
PhD3,000$3-4 years
Dormitory$80per month
Food for college students$80per month
DegreesMajorsAnnual Tuition ( in Dollars )
BacholarHumanities400$
BacholarOther majors500$
MastersHumanities900$
MastersOther majors1,000$
PhDHumanities1,200$
PhDOther majors1,300$
DegreesMajorsAnnual Tuition
BacholarHumanities330$
MastersHumanities600$
PhDHumanities1,270$
BacholarOther majors400$
MastersOther majors700$
PhDOther majors1,400$
DegreesDurationAnnual Tuition
Bacholar4 years750$
Masters2 years1,000$
PhD3-4 years1,500$
MajorsDegreesDuration
Literature and humanities majorsBacholar4 years
Literature and humanities majorsMasters2 years
Literature and humanities majorsPhD3-4 years
Other majorsBacholar4 years
Other majorsMasters2 years
Other majorsPhD3-4 years
MajorsDegreesDuration
Literature and humanities majorsBacholar4 years
Literature and humanities majorsMasters2 years
Literature and humanities majorsPhD3-4 years
Other majorsBacholar4 years
Other majorsMasters2 years
Other majorsPhD3-4 years
DegreesDurationAnnual Tuition
Bacholar4 years€1,600
Masters2 years€1,800
PhD3-4 years€2,200
MajorsDegreesDuration
Literature and Humanities majorsBacholar4 years
Literature and Humanities majorsMasters2 years
Other majorsBacholar4 years
Other majorsMasters2 years
TitlesMajorsAnnual Tuition ( in Dollars )
BacholarHumanities€400
BacholarOther majors€500
MastersHumanities€600
MastersOther majors€700
PhDHumanities€1,000
PhDOther majors€1,200
DegreesDurationAnnual Tuition ( in Dollars )
Bacholar4 years500$
Masters2 years800$
PhD4 years1,200$
Welfare services tuition(food and accommodation)-240$
desired sectionLength of study periodTuition price (annual)
Bacholar4 yearsRial240,000,000
Masters2 yearsRial360,000,000
PhD3-4 yearsRial760,000,000
DegreesHumanities-mathematical sciencesScience
Bacholar500$550$
Masters600$650$
PhD700$800$
DegreesfieldTuition fees
BacholarHumanitiesRial160,000,000
BacholarScienceRial188,000,000
BacholarEngineeringRial210,000,000
MastersHumanitiesRial420,000,000
MastersScienceRial462,000,000
MastersEngineeringRial546,000,000
PhDHumanitiesRial504,000,000
PhDScienceRial546,000,000
PhDEngineeringRial620,000,000
Field of StudyBacholarMasters
Humanities375$900$
other fields500$1,125$
TitleBacholarMasters
Humanities207,200,000IRR354,200,000IRR
other fields252,000,000IRR531,300,000IRR
educational groupGradeAnnual tuition fee (Rials)
humanMasters327,600,000
humanPhD391,129,376
EngineeringMasters393,300,000
EngineeringPhD541,563,750
ScienceMasters393,300,000
SciencePhD541,563,750
agricultureMasters393,300,000
agriculturePhD541,563,750
MathematicsMasters327,600,000
MathematicsPhD515,775,000
veterinary medicineprofessional PhD300,868,750
veterinary medicinePhD541,563,750
veterinary medicineprofessional PhD661,911,250
educational groupBacholarMasters
Humanities€450€950
Other educational groups€500€1,100
educational groupBacholarMasters
HumanitiesRial124,888,888Rial220,800,000
ScienceRial150,000,000Rial239,200,000
EngineeringRial155,555,555Rial257,600,000
FacultyBachelor DegreeMaster Degree
Human Sciences$300$500
Foreign Languages and Literatures$300$500
Basic Sciences$300$700
Engineering$400$700
Sport Sciences$400$750
Agriculture and Natural Recourses$400$750
Art$400--
DegreeTuition FeeFarsi course
Bachelor$800$200
Master$1,000$200
Ph. D$1,200$250
FacultyB.A./BSc.M.A/MSc.
Literature andHumanities,Law andPoliticalSciences,PsychologyandEducationalSciences,PhysicalEducationand SportsSciences, andGeography,Management,Economics,FinancialSciences€ 1200 per year€ 1500 per year
Biology,Chemistry,Physics, Earthsciences,Mathematicaland Computersciences,Engineering,Art andarchitecture€ 1400 per year € 2000 per year
Persian Placement Test (EPT)€15
Beginner€90
Pre-Intermediate€90
Intermediate€90
Upper Intermediate€90
Advanced€90
Test and certificate cost€45
FeesAfghanistan,Syria, Yemen(Iranian Rials)OtherCountries(Euro)
Application fee processRial7,500,000€50
Pre-Admission20% of semester tuition fee20% of semester tuition fee
Final Registration80% of semester tuition fee80% of semester tuition fee
Airport Transfer(Based on request)Rial8,000,000€20
Hostel fee(Based on request)Rial10,000,000 per month€25 per month
Food (2 Meals/day)Rial22000000 per month€85 per month
Insurance and Sport Activity(Based on request)Rial24,780,000 per yeal€60 per year
Family Insurance and Sport Activity(Based on request)Rial24,780,000 per year€60 per year for each member
Gradeeducational groupFarsi speakers
BacholarHumanitiesRial80,000,000
BacholarOtherRial100,000,000
MastersHumanitiesRial140,000,000
MastersOtherRial170,000,000
PhDveterinary medicineRial200,000,000
PhDHumanitiesRial280,000,000
PhDOtherRial340,000,000
DegreesDurationAnnual Tuition ( in Dollars )
Bacholar4 years1400-2000
Masters2 years1500-3500
PhD4 years3000-4000
Gradeeducational groupAnnual Tuition ( in Dollars )
MastersHumanities$450
MastersOther$550
DegreesDurationAnnual Tuition
Masters2 yearsRial900,000,000
PhD3 yearsRial1,000,000,000
educational groupBacholarMasters
Humanities€800€1,200
other fields€1,000€1,400
DegreesMajorsAnnual Tution
MastersHumanities700$
PhDHumanities1,200$
MastersOther majors900$
PhDOther majors1,200$
DegreesMajorsAnnual Tution
BacholarHumanities740$
MastersHumanities1,580$
PhDHumanities1,325$
BacholarOther majors740$
MastersOther majors1,680$
PhDOther majors1,500$

رشته‌ها

رشته‌های موجود در دانشگاه شهید مدنی به شرح زیر می‌باشد:
_زبان و ادبیات فارسی
_ادبیات فارسی معاصر
_آموزش زبان انگلیسی
_زبان و ادبیات انگلیسی
_مترجمی زبان انگلیسی
_زبان و ادبیات عربی
_مترجمی زبان عربی
_ادبیات عرفانی
_ادبیات غنائی
_الهیات و معارف اسلامی(فلسفه و کلام اسلامی/ ادیان و عرفان/ علوم قرآن و حدیث)
_کلام اسلامی
_فلسفه دین
_ریاضی محض
_ریاضی کاربردی
_فیزیک
_فیتوشیمی
_زیست شناسی(علوم سلولی ومولکولی/ فیزیولوژی گیاهی/ سلولی تکوینی)
_مهندسی عمران(سازه/ زلزله/ خاک/ آب)
_مهندسی برق
_مهندسی مکانیک
_مهندسی کامپیوتر
_مهندسی فناوری اطلاعات
_مهندسی کشاورزی
_روانشناختی
_فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی
_فیزیولوژی ورزشی کاربردی
_علم اطلاعات و دانش شناسی
_آموزشی تحقیقات
_برنامه ریزی درسی
_حشره شناسی کشاورزی
_بیوتکنولوژی کشاورزی
_و…
برای دریافت لیست کامل رشته‌های دانشگاه شهید مدنی و مقطع تحصیلی مورد نظر، فایل زیر را دانلود کنید.

رشته‌های دانشگاه شهید مدنی

رشته‌های دانشگاه شهید مدنی

امکانات رفاهی 

کتابخانه خوابگاه: برای ترویج فرهنگ مطالعه و گذراندن اوقات فراغت دانشجویان سه کتابخانه خوابگاهی در سه مجموعه خوابگاهی در تابستان سال 1393 راه اندازی شد. کتاب‌های موجود در این کتابخانه‌ها غیردرسی هستند و کلیه امور اجرایی و مدیریتی کتابخانه به عهده دانشجویان و پشتیبانی و خرید منابع به عهده کتابخانه مرکزی می‌باشد.
سالن های مطالعه: در مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 5 سالن مطالعه با امکان ارائه خدمات به حدود 500 نفر را دارا است. در ایام امتحانات سالن‌های مطالعه تا ساعات پایانی نیمه شب به دانشجویان خدمات ارائه می‌دهند.
در مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دو بخش مرجع وجود دارد که یکی در کتابخانه مرکزی و دیگری در دانشکده ادبیات قرار دارد. این بخش‌ها با هدف تهیه منابع مرجع روزآمد، شامل بیش از 9114 جلد منبع مرجع مکتوب شامل انواع کتاب‌شناسی‌ها، دایره المعارف‌ها، دانشنامه‌ها، زندگینامه‌ها، منابع تاریخی و جغرافیایی و واژه‌نامه‌ها به صورت عمومی و تخصصی به‌ ویژه در موضوعات علوم انسانی، الهیات، مهندسی و علوم پایه است. استفاده از کتب مرجع تنها در محیط کتابخانه‌ها امکان پذیر می‌باشد.
خوابگاه: خوابگاه‌های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در داخل محوطه دانشگاه قرار دارد و این مرکز به تمامی دانشجویان  روزانه غیربومی، شهرهای بومی(شامل شهرهای تبریز، اسکو،خسرو شهر، سهند، آذر شهر، بناب،گوگان،عجب شیر و…) امکانات خوابگاهی ارائه می‌دهد.
دانشجویان مقطع دکتری در اتاق‌های 2 نفره، دانشجویان کارشناسی 4 نفره و دانشجویان مقطع کارشناسی در سوئیت‌های 10 نفره که شامل اتاق 6 نفره و 4 نفره می‌باشد، مستقر می‌شوند.

امکانات دانشگاه شهید مدنیموقعیت جغرافیایی

دانشگاه شهید مدنی در آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، بخش ممقان و جاده تبريز، آذرشهر واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی این مکان در نزدیکی مراکزی مانند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ایستگاه اتوبوس دانشگاه آذربایجان تبریز، کافه سیار قناری و پارکینگ عمومی قرار گرفته است. اولین و تنها دانشگاه دارای قطار اختصاصی در ایران می‌باشد.

آدرس دانشگاه شهید مدنی

آدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز، مراغه، دانشگاه شهید مدنی


سوالات متداول تحصیل در دانشگاه شهید مدنی

  1. نحوه دریافت شهریه در دانشگاه شهید مدنی به چه صورت است؟
    این دانشگاه، شهریه را به تومان دریافت می‌کند.

[neshan-map id=”37″]

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید