تهران، میدان ولیعصر، جنب سفارت عراق، ساختمان مینو
مشهد، میدان شریعتی، نرسیده به احمد آباد ۱، طبقه بالای بانک دی

ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی در پردیسهای بین الملل

ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی در پردیسهای بین الملل

Loading

کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع میرساند شورای گسترش آموزش عالی در جلسه شماره ۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ مقرر نمود

ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی در پردیسهای بین الملل سالانه توسط دفتر گسترش آموزش عالی و بر اساس تعداد دانشجویان خارجی جذب شده صورت پذیرد و پذیرش دانشجویان در پردیسهای بین الملل به نحوی انجام شود که پس از گذشت سه سال از آغاز فعالیت پردیس نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی به صورت چهار دانشجوی خارجی به یک دانشجوی ایرانی باشد و ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی صرفاً توسط دفتر گسترش آموزش عالی تعیین شود.

همچنین مطابق مصوبه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ شورای گسترش آموزش عالی مقرر شد

سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی در موارد مجاز به جز پردیسهای بین الملل معادل ۵۰ درصد سقف ظرفیت پذیرش منطبق با الگوی تخصیص ظرفیت مصوب میباشد و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند به منظور پذیرش دانشجوی خارجی در هر کد رشته محل دایر به طور جداگانه از دفتر گسترش آموزش عالی مجوزهای لازم را اخذ نمایند.

مراتب برای اطلاع و رعایت مصوبات مذکور ایفاد میشود.

یک پاسخ بنویسید